Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Baktın güldün düşündün anladım ki unuttun
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Tunç Kemâl
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
1162