Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
Sermet Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
1233