Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Başları dumanlı yemyeşil dağlar
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Nihat Adlim
Söz Yazarı:
Ahmet Acarer
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
1235