Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ûdî Sâmi Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
1378