Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben harâb oldum elinden dilfikârım gamla senin
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
15910