Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben harâbım yâr elinden hastayım çoktan beri
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
15920