Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Beni bîgâne-i hâb etti keder
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Mehmet Cemil Bey (Kânûnî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
1394