Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Benim yârem gibi yâre bulunmaz
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Lâtif Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
1467