Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Vardakosta Ahmet Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
1584