Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
Besim Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1601