Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
B. Sıdkı Erdoğan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
19814