Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bilmem ki ne var cân ile cânân arasında
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
15911