Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
1882