Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
İsak Varon
Söz Yazarı:
Hüseyin Rifat Işıl
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
1999