Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir günü paylaşsak seninle ikimiz
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
İsmâil Demirkıran
Söz Yazarı:
Ercan Akbay
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
15082