Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir nev-civân oldu peydâ
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2184