Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir yana sâkîlerin peymanesi
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Servet Ali
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
16520