Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bugünlerde a sultânım
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Kudümzenbaşı Ali Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2521