Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bütün eşyâ Hüdâ'yı zikreden bir sırr-ı hikmettir
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
Mehmet Akif Ersoy
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
15542