Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Can verir cânân elinden derde derman isteyen
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
Nejat Sefercioğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
17230