Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
2714