Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Refik Fersan
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
13521