Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
O. Nihat Akın
Söz Yazarı:
Celâdet Barbarosoğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2817