Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Civan Ağa (Lavtacı)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak-Cur.
REPno:
3112