Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tanburda yok târ-ı nevâ kûy-i tahammül
Makamı:
Dilfüruz
Bestekarı:
Neyzen Ali Rızâ Ef.(Şeyh)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
10591