Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dâm-ı hüsn-i yârimin özge şikârıdır gönül
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
3167