Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dem-â-dem eylerim feryâd elinden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Kemânî Rızâ Efendi
Söz Yazarı:
Kemânî Rızâ Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3215