Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derd-i firkat kalb-i mahzûnumu delip
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
3251