Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Evfer
REPno:
3421