Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ümit Mutlu
Söz Yazarı:
Celâl Çetin
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3538