Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eksilmez artar cevrin a zâlim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Mahmut Celâleddin Paşa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3792