Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
El erdirmek visâl-i yâre pek güç
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Akın Özkan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
13029