Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur
Makamı:
Dilkeşhaveran
Bestekarı:
H. Fehmi Mutel
Söz Yazarı:
Hasan Fehmi Mutel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
965