Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Hüseyin Fâzıl Bey
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
4055