Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Nikoğos Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
4093