Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Lâtif Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
4130