Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Leylâ Saz
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4157