Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Lavtacı Hristo
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4214