Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey ye's-i envâr-ı cihan tâb-ı muhabbet
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
4327