Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Fecr-i hüsnün görmeğe yok kudretim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
S. Suphi Soner
Söz Yazarı:
M. Nafiz Irmak
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
19889