Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Sâlis Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4698