Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül sevdâyı arar kûşe-i meyhânede
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
16871