Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gözüme külhan olur sahn-ı gülistan sensiz
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
5513