Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gülzâr-ı hüsnün gülleri
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Eyyûbî Mehmet Bey
Söz Yazarı:
Pertev Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
5752