Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Güzelliğin bir bahar âhengin ney demektir
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
İsmâil Demirkıran
Söz Yazarı:
Enver Tunçalp
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
5876