Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hâb-gâhınken efendim gülşenim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Kemâl Emin Bara
Söz Yazarı:
K. Emin Bara
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
5898