Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Şekerci Cemil Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
5929