Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Havf eder tiğ-i belâ nâvek-i müjgânından
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
6108