Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Burhânettin Ökte
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
6171