Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gider mi pîş-i çeşmimden hayâl-i dâğ-dârın
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Lem'î Atlı
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
21404